نقل و انتقال سهام شرکت | ثبت شرکت دنیز

نقل و انتقال سهام شرکت میتواند بین دو یا چند شریک و یا بین یک یا چند تن از شرکاء و اشخاصی خارج از شرکت صورت گیرد.

در برخی شرکت ها نقل و انتقال سهام بصورت کلی ممنوع است و یا برای آن قوانین بسیار سختگیرانه ای وجود دارد.

نقل و انتقال سهام، تنها در شرکت های سهامی عام، میتواند بصورت گسترده انجام شود.

مراحل نقل و انتقال سهام شرکت

 

قوانین و مقررات برای نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 1. تنها با اجازه سهامداران صورت میگیرد
 2. قبل از نقل و انتقال باید در مجمع عمومی شرکت نقل و انتقال سهام اعلام شود.
 3. درصورتیکه شخصی از سهامداران مطالبه خرید سهام را داشته باشد. فروش سهام بغییر سهامداران ممنوعیت قانونی دارد

نقل و انتقال سهام در شرکت های مختلط سهامی

 1. اعضاء ضامن نمیتوانند سهام شخص را بخرند.
 2. اعضاء سهامدار میتوانند فروشنده سهام را به فروش سهام به آنها وادار کنند.
 3. قیمت سهام مشخص است و ارزش آن قابل تغییر نیست.
 4. بدون جلسه ای با حضور اعضاء متضامن و سهامدار خرید و فروش سهام در این شرکت ها غیر قانونی تلقی خواهد گردید.

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام

 1. امکان عرضه سهام در بازار بورس
 2. ارزش هر قطعه سهم میتواند توسط سازمان بورس یا شرکت تعیین شود.
 3. ارائه کل سهام یک شرکت دولتی و تبدیل آن به شرکت سهامی عام طی شرایط ویژه و باقیمت مشخص برای هر سهم (قیمت بالا) انجام میشود.
 4. ارزش هر قطعه سهم در بازه زمانی مشخص نمی توانند از حد مشخصی بالا یا پایین تر رود، در غیر اینصورت سهام از دسترس عموم خارج تا تعیین تکلیف شود.
 5. این شرکت ها مجاز به عرضه اوراق قرضه میباشند.

نقل و انتقال سهام شرکت بین سهامداران

در اغلب موارد حتی در شرکت های سهامی عام این سهامداران هستند که سهام یکدیگر را خریداری می کنند.

نقل و انتقال سهام بین سهامداران در تمام دنیا امری رایج و جا افتاده است.

در تجارت آزاد برخی کشورها برای نفوذ تجاری اقدام به خرید کلیه سهام شناور یک شرکت می کنند.

به این ترتیب عملاً آن شرکت به یک کشور خارجی فروخته میشود.

این موارد باعث شده است بسیاری از کشورها قوانین تجارات آزاد را باردیگر به چالش بکشند.