رتبه پیمانکاران | ثبت شرکت دنیز

ساجات در کرج، ساجات یا سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی، همانطور که از نامش پیداست سامانه آنلاینی برای احراز میزان توانایی شرکت های خصوصی و دولتی برای انجام پروژه های دولتی است.
ساجات در کرج چه کمکی به پیمانکاران میکند، سامانه ساجات یک سامانه آنلاین است. اما برای استفاده از آن و دریافت رتبه پیمانکاری و یا ارتقاء رتبه قبلی نیاز به طی یک سری مراحل اداری است. ساجات در کرج با هدف حذف این مراحل و انجام آن توسط شرکت اندیشمندان البرز شکل گرفته است.
ساجات و یا رتبه بندی شرکت ها برای موفقیت در مناقصه های دولتی و برخی قرارداد های خصوصی اهمیت پیدا میکند. رتبه شما مشخص می کند که شما از نظر مالی، توان اجرایی ، ادوات و ابزار مورد نیاز، سابقه فعالیت توان انجام پروژه مورد نظر را دارید یا خیر.