ثبت شرکت پیمانکاری | ثبت شرکت دنیز

ثبت شرکت پیمانکاری برای تسریع در انجام امور ثبتی این شرکت ها و افزایش دقت در بخش های مالی فرایند ثبت میباشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر قوه قضاییه اصولاً شرکت ها را به دو بخش پیمانکاری و مشاوره تقسیم میکند.

همانطور که در مقاله های قبلی هم به کرات گفته ایم انواع شرکت های پیمانکاری از نظر این نهاد عبارتند از:

 

انواع شرکت پیمانکاری

انواع شرکت های پیمانکاری

 1. شرکت با مسئولیت محدود
 2. شرکت سهامی خاص
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت نسبی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت مختلط غیر سهامی
 7. شرکت سهامی عام
 8. شرکت تعاونی
 9. موسسه غیر تجاری
 10. شعبه شرکت خارجی
 11. نمایندگی شرکت خارجی
 12. صندوق سرمایه گذاری
 13. شعبه موسسه غیر تجاری خارجی
 14. نمایندگی موسسه غیر تجاری خارجی

 

ثبت شرکت پیمانکاری چگونه انجام میشود

ثبت شرکت پیمانکاری چگونه باید انجام شود

شرکت پیمانکاری با توجه به نوع فعالیت، تعداد اعضاء نوع روابط بین اعضاء، میزان سرمایه هر عضو باید یکی از 14 نمونه بالا را برای ثبت انتخاب کند.

همانطور که میدانید هرگونه حمایت قانونی تنها درصورت ثبت بودن شرکت انجام میپذیرد.

در ضمن عدم ثبت شرکت به معنی عدم پرداخت مالیات میباشد که جرم محسوب شده و میتواند به جرائم سنگین برای شما منجر شود.

 

چگونه یک نوع شرکت را برای ثبت انتخاب کنیم

چگونه یکی از انواع شرکت های پیمانکاری را برای ثبت انتخاب کنیم

شرکت های بزرگ برای ثبت خود از موسسات حقوقی حرفه ای در زمینه ثبت شرکت برای ثبت شرکت کمک میگیرند.

این موسسات حقوقی علاوه بر مشاوره برای انتخاب یکی از انواع شرکت، به شما برای انتخاب مکان شرکت و نحوه فعالیت شرکت برای استفاده از حداکثر مزایای قانونی کمک خواهند کرد.

اصولاً شما با توجه به موارد زیر نوع شرکت تعیین میگردد.

 1. سرمایه گذاران شرکت چه نسبتی خویشاوندی با هم دارند .
 2. میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی آورده هر کدام از این سرمایه گذاران و نسبت سرمایه آنها به یکدیگر.
 3. نوع فعالیت شرکت(تجاری و یا غیر تجاری (خدماتی))