ثبت شرکت سهامی عام | ثبت شرکت دنیز

ثبت شرکت سهامی عام برای شرکت های بزرگ ملی میسر و مقدور میباشد.

در این مثاله بیشتر به بررسی ماهیت این شرکت ها خواهیم پرداخت.

ثبت شرکت سهامی عام با توجه به آنکه این شرکت ها امکان فروش سهام در بازار بورس را دارند دشوارتر از انواع دیگر شرکت ها است.

نکته ای که هرگز نباید فراموش کرد این است که فروش سهام این شرکت ها بشدت تحت نظارت است.

بنابراین اگر فکر می کنید که میتوانید قیمت سهام خود را ناگهانی تغییر قیمت دهید، اشتباه می کنید.

در شرکت های سهامی عام دامنه تغییرات سهام شما باید در دامنه مشخصی باشد.

خروج از این دامنه در هر جهتی چه افزایش و چه کاهش قیمت سهام، منجر به مسدود شدن خرید و فروش سهام میگردد.

شرکت سهامی عام چیست

شرکت سهامی عام یا Public Company شرکتی است که اجازه فروش سهام خود بصورت عمومی را دارد.

این شرکت ها امکان عرضه اوراق قرضه را نیز دارند.

شرکت هایی مانند ایران خودرو، سایپا اکثر بانک ها، شرکت های سهامی عام هستند و شما میتوانید سهام آنها را بخرید.

سهام این شرکت ها بصورت شناور عرضه میشود.

شرکت ایران خودرو ثبت شرکت سهامی عام

سهام شناور شرکت سهامی عام چیست

سهام شناور درصدی از سهام کل شرکت است که بصورت عمومی عرضه میشود.

شرکت ها سهامی عام معمولاً کمتر از 49 درصد کل سهام خود را بصورت شناور اعلام می کنند.

این باعث میشود که خریداران سهام نتوانند هرگز در انتخاب مدیر عامل دخالتی داشته باشند.

ثبت شرکت سهامی عام - بررسی شرایط ثبت شرکت سهامی عام

  1. سرمایه شرکت حداقل 500 هزار تومان
  2. سرمایه اولیه 100 هزارتومان که باید توسط موسسین تامین شود.
  3. حداکثر ارزش سهام قابل عرضه 65% کل سرمایه شرکت.

ثبت شرکت سهامی عام سایپا

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

  1. روزنامه کردن شرکت
  2. تقاضای ثبت شرکت سهامی عام در سربرگ شرکت
  3. ارائه اوراق هویت مدیر عامل
  4. صورتجلسه مجمع عمومی اولیه (تائید اساسنامه)
  5. صورتجلسه مجمع عمومی ثانویه (اعمال تغییرات در دارایی شرکت) در صورت تشکیل
  6. ارائه اسناد ملکی محل شرکت از قبیل( مبایعه نامه و یا اجاره نامچه)
  7. ارائه اوراق هویتی بازرسان و سایر اعضاء هیئت مدیره