ثبت شرکت سهامی خاص | ثبت شرکت دنیز

ثبت شرکت سهامی خاص با توجه به آنکه بیشتر شرکت های خصوصی به این روش ثبت میشوند اهمیت میابد.

ثبت شرکت سهامی خاص برای شرکت هایی مناسب است که میخواهند روابط تجاری شرکاء بصورت سهام مشخص باشد.

هنگامیکه هر شخص در شرکت مقدار سهام مشخصی داشته باشد.

بسیاری از مشکلات شرکت ها با اعضاء و شرکاء بر سر میزان سهم آنها در شرکت است.

شرکت سهامی خاص این مشکل را ندارد.

ثبت شرکت سهامی خاص در سریعترین زمان

طرح توجیه اقتصادی خود را آماده و بررسی کنید. اساسنامه شرکت را ایجاد و با شرکاء راجع به آن بحث کنید.

سپس برای ثبت اقدام نمایید.

همانطور که میدانید شما میتوانید از بصورت آنلاین اقدام به ثبت شرکت خود کنید.

با توجه به مسائل مالی و مالیاتی بهتر است که وکیلی کارکشته در زمینه همراه شما باشد.

برای ثبت شرکت سهامی خاص شما باید مدارک زیر را در اختیار وکیل خود قرار دهید:

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

  1. مدارک هویتی مدیر عامل و سهامداران و بازرسان شرکت
  2. مدارک محل شرکت از اجاره نامه تا بیع نامه و غیره
  3. تقاضای ثبت شرکت در سربرگ شرکت
  4. گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیر عامل یا رئیس شرکت
  5. روزنامه رسمی
  6. درصورتیکه مجمع عمومی برای ثبت شرکت تشکیل نشده باید تشکیل و صورتجلسه و موافقت کلیه اعضاء با امضاء صورتجلسه اعلام شود.
  7. ارائه نامه مهر و موم شده بانک مبنی بر افتتاح حساب و سپرده گذاری مبلغ معین شده در آن

ثبت دنیز برترین موسسه در ثبت شرکت سهامی خاص

تبهر کارشناسان ما در ثبت شرکت های سهامی و مشاوره حرفه ای ما زبانزد است.

شما در سریعترین زمان با کمترین هزینه شرکت خود را ثبت خواهید کرد.

تنظیم صورتجلسه مجامع عمومی یکی از خدمات ما برای بسیاری از شرکت های سهامی است.

پلمپ دفاتر مالی شرکت و مشاورهای تخصصی مالی و مالیاتی را به حرفه ای ها بسپارید.

0912 265 47 26