ثبت شرکت در مناطق آزاد | ثبت شرکت دنیز

ثبت شرکت در مناطق آزاد

ثبت شرکت در مناطق آزاد هفت گانه ایران شامل کیش، قشم، انزلی، چابهار، ارس، اروند و ماکو، به دلیل جذابیت های زیادی که دارد همیشه دارای متقاضیانی زیادی بوده است. بدون تردید مهمترین جذّابیت ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری در ایران، بهره مندی از معافیت های مالیاتی است. طبق قانون شرکت هایی که در مناطق آزاد تجاری به فعالیت می رسند تا سقف 20 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، امّا این نکته بسیار مهم را باید در نظر داشته باشید که بهره مندی از معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد کاملاً مشروط به انجام تکالیف و وظایف قانونی و مالیاتی در زمان مقرر آن است. از مهمترین این تکالیف و وظایف باید به مواردی نظیر اخذ و تمدید مستمر مجوز اقتصادی، اخذ کد اقتصادی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مالی شرکت اشاره نمود. نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد این است که برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی مربوط به فعالیت در مناطق آزاد تجاری باید علاوه بر اینکه شرکت مورد نظر در منطقه آزاد به ثبت برسد، باید فعالیت های تجاری و حرفه ای شرکت نیز در منطقه آزاد باشد، چرا که شرکتی که در منطقه آزاد به ثبت می رسد اما مستمراً و یا حتی گاهاً در سرزمین اصلی به فعالیت می پردازد، برای همان بخشی از فعالیت های خود که در منطقه آزاد انجام نداده است، مشمول مالیات خواهد بود