ثبت شرکت تولیدی | ثبت شرکت دنیز

ثبت شرکت تولیدی میتوان اقتصاد یک کشور را متحول کند. قطعاً حمایت دولتی از این تولیدات هم در این امر بسیار دخیل است.
ثبت شرکت تولیدی اولین گام برای دریافت حمایت دولتی از محصولات تولید شده یک شرکت میباشد.
قطعاً اگر شما شرکت ثبت شده ای نباشید. دولت وظیفه دارد از رقبای شما که بصورت شرکت فعالیت می کند حمایت کند.
بنابراین اولین گام شما برای دریافت حمایت ثبت قانونی شرکت است.
توجه کنید که تولید بدون حمایت نمی تواند با رقبای خارجی رقابت کند.
بنابراین شما برای ادامه فعالیت و حیات اقتصادی خود باید شرکت ثبت شده داشته باشید.

ثبت شرکت تولیدی چه مراحلی دارد

شرکت تولیدی مانند کلیه شرکت ها باید اقدام به ارائه مدارک ثبتی خود به سازمان ثبت کند.
این مرحله به دلیل مسائل حقوقی و مالی توسط وکیل امور ثبتی انجام خواهد پذیرفت.

در این گام شما باید مراحل زیر را انجام دهید:

  1. داشتن اساسنامه
  2. روزنامه کردن شرکت
  3. افتتاح حساب به نام شرکت
  4. ارائه درخواست ثبت شرکت
  5. ارائه مفاصاحساب مالیاتی
  6. مشخص کردن محل جغرافیایی شرکت

در گام بعد برای ثبت شرکت تولیدی باید موارد زیر را انجام دهید

  1. تنظیم صورتجلسه مجمع شرکت
  2. ارائه مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و بازرسین
  3. ارائه مدارک عدم سوء پیشینه

مجوز های تولیدی برای شرکت های تولیدی چگونه صادر میشود

دولت و اورگان های مرتبط با هر بخش از تولید. امکاناتی را برای تولید کنندگان فراهم می آورند.
اگر کالای تولید شما جنبه کالای دانش بنیان داشته باشد از بیشتر هزینه ها مانند مالیات معاف خواهید شد.
اگر کارخانه شما در شهرک های صنعتی واقع شود. مزایای دیگری شامل شما میشود.
اگر در شهر ها و استان های محروم کارخانه ایجاد کنید. مزایایی برای شما وجود خواهد داشت.
بنابراین قبل از انجام ثبت شرکت تولیدی با مشاوران حرفه ای ثبت دنیز تماس بگیرید.