ثبت شرکت بازرگانی | ثبت شرکت دنیز

ثبت شرکت بازرگانی به شما اجازه فعالیت در زمینه صادرات، واردات، حق العمل کاری گمرک، ترنسفر کالا تا مرز و ... را میدهد.

ثبت شرکت های بازرگانی این امکان را محیا میکند که بتوانید بصورت قانونی و با بهرمندی از مزایای قانون به فعالیت های بازرگانی به پردازید.

ثبت شرکت بازرگانی چگونه انجام میشود

شما برای ثبت شرکت بازرگانی باید موارد زیر را انجام دهید.

 • قبل از هر کاری شما به اساسنامه ای احتیاج دارید که موضوع آن به صادرات، واردات، حق العمل کاری مرتبط باشد.
 • شما باید درخواست ثبت شرکت بدهید.

 

ثبت شرکت بازرگانی چگونه انجام میشود

 

چگونه شرکتی را باید برای ثبت شرکت بازرگانی درخواست کنیم

همانطور که میدانید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنگام تعیین نوع شرکت، شرکت بازرگانی لیست نشده است.

شما پس از انتخاب نوع شرکت در بخش مشخص کردن زمینه فعالیت میتوانید، فعالیت بازرگانی را برای شرکت خود انتخاب کنید.

بنابراین سوال مهم این است که کدام نوع شرکت برای فعالیت شما مناسب تر است

 

چگونه شرکتی را باید برای ثبت شرکت بازرگانی درخواست کنیم

 

شرکت هایی که میتوانند در بخش بازرگانی فعالیت کنند

با توجه آنکه شرکت شما چه ساختاری دارد و روابط بین شرکاء چگونه است میتوان انواع مختلفی از شرکت را برای شرکت های بازرگانی پیشنهاد داد.

شما میتوانید بین شرکاء سهام واگذار کنید.

در این حالت ارزش ریالی هر قطعه سهم باید مشخص باشد و هیچ دو قطعه سهمی نمیتوانند مقدار متفاوت داشته باشند.

یک شرکت سهامی میتواند امور مربوط به بازرگانی را انجام دهد.

در این حالت نوع فعالیت شما بازرگانی و شرکت شما شرکت تجاری قلمداد میشود.

اگر نخواهید شرکاء سهام دریافت کنند، شما میتوانید یک شراکت نامه امضاء کنید.

در این شراکتنامه مشخص میشود که هر یک از شرکاء چه مقدار سرمایه (نقد و غیر نقد) به شرکت داده است.

میزان سهم هر شریک به میزان سرمایه او است.

نسبت سرمایه هر شخص به سرمایه کل شرکت درصد سهم او در نفع و ضرر شرکت است.

 

ثبت شرکت بازرگانی

 

برای ثبت شرکت بازرگانی چه مدارکی باید ارائه شود

شما باید کلیه مدارک لازم برای ارائه درخواست ثبت شرکت را ارائه دهید که این مدارک عبارتند از:

 • اطلاعات مکانی شرکت (آدرس استان، شهر و ...)
 • اطلاعات ثبتی شرکت (روزنامه رسمی شرکت، لیست سهامداران یا شرکاء، اساسنامه و...)
 • اوراق هویتی مدیر عامل و شرکاء و بازرسان شرکت
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • نامه گواهی بانک مبنی بر پرداخت وجه به حساب شرکت
 • گزارش های مالی مستند به مالیات، مربوط به سال گذشته
 • و ...

مدارک مختص به شرکت های بازرگانی

برای شروع فعالیت به عنوان شرکت بازرگانی بعد از انجام مراحل ثبت و ارائه مدارک ذکر شده در بالا باید موارد زیر را رعایت کنید.

 • دریافت جواز فعالیت در حوزه مربوطه

هر یک از فعالیت های صادرات و واردات و یا حق العمل کاری گمرک نیاز به مجوز دارند.

 • دریافت کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به منزله مجوز فعالیت شما در زمینه بازرگانی خواهد بود.