افزایش و کاهش سرمایه شرکت | ثبت شرکت دنیز

افزایش و کاهش سرمایه شرکت شرکتها در مواقعی که نیاز به نقدینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیت هایشان را دارند،سرمایه خود را زیاد می کنند.

افزایش سرمایه شرکت  به سرمایه گذاران خورد اعتماد بیشتری برای نگهداشتن سرمایه خواهد داد.

افزایش سرمایه شرکت راهکارهای مختلفی دارد. بعضی ها کالاهای مستهلک گذشته را میفروشند. برخی از سرمایه شخصی به سرمایه شرکت تزریق میکنند و ... 

یک شرکت برای افزایش و یا کاهش سرمایه خود باید طبق قوانین عمل کند. اگر در شرکت سهامدارانی وجود داشته باشند مثل شرکت های سهامی خاص و یا شرکت های مختلط سهامی این سهامداران در جلسه ای بصورت مجمع عمومی درباره افزایش و کاهش سرمایه تصمیم خواهند گرفت.

 

مجمع عمومی شرکت ها باید از قوانین جاری تبعیت کند و به حد نصاب اعضا برسد. در پایان جلسه صورتجلسه ای تنظیم شده که تغییرات در آن قید شده است. این تغییرات به امضاء اعضا رسیده و در روزنامه رسمی به اطلاع خواهد رسید. 

هم چنان که سرمایه ممکن است اضافه گردد، در صورت لزوم نیاز به کاهش سرمایه شرکت هم وجود دارد که به روش های مرتبط و مخصوص خود، انجام می‌گیرد.

کاهش و افزایش سرمایه

 

شرکت ها از روش های زیر سرمایه خود را افزایش خواهند د اد::

 1. افزایش سرمایه با کمک سرمایه گذاران و افزایش سرمایه آنها
 2. افزایش سرمایه از محل عرضه سهام
 3. افزایش سرمایه از محل از محل سود مازاد
 4. افزایش سرمایه از محل از محل درخواست سهامداران

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

 

مراحل تغییر سرمایه

 1.     مهلت مقرر برای افزایش سرمایه
 2.     اقدام برای فروش سهام جدید
 3.     کم یا زیاد بودن پذیره نویسی
 4.     طرق تعهد سهام
 5.     ثبت افزایش سرمایه
 6.     بررسی آورده های غیر نقدی
 7.     ویرایش اساسنامه
 8.     بالا بردن سرمایه بدون رجوع به عموم
 9.    افزایش مبلغ اسمی سرمایه
 10.     انتقال بعضی از طلبهای شرکای به سهام شرکت